Wydawnictwa - Pracuję legalnie!

Legalność zatrudnienia Cudzoziemców Jarosław Cichoń, broszura 72 ss., wyd. 1, Warszawa, stan prawny: sierpień 2018.


Legalność zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców i pracowników Anna Kaczmarczyk Monika Bugaj-Wojciechowska


Praca w wakacje. Ulotka 12 kolumn, wyd. 7, Warszawa, stan prawny: maj 2018.

Rozwiązywanie umów o pracę

Luiza Kotowska, Ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: kwiecień 2018 r.


Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Agnieszka Mamot, ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.


Prawa pracownika w zakresie bhp Luiza Kotowska, ulotka 12 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.


Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne


Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy Ulotka 12 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.


Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy Agnieszka Mamot, ulotka 16 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: luty 2018.


Luiza Kotowska, Odpowiedzialność materialna pracownika, ulotka 20 kolumn, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: maj 2018.


Agnieszka Mamot, Pracownik młodociany, ulotka, 20 kolumn, wyd. 4, Warszawa, stan prawny: maj 2018.