Legitna praca

baner-informacje o kampanii
baner-informacje o kampanii

Kampania Państwowej Inspekcji Pracy "Legitna praca"

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) prawdopodobieństwo poważnego wypadku w pracy jest wyższe w przypadku osób w wieku 18–24 lata niż starszych pracowników. Młodsi pracownicy mogą być narażeni na złe warunki pracy, prowadzące do rozwoju chorób zawodowych jeszcze w młodości lub na późniejszym etapie życia. Młodym pracownikom może brakować doświadczenia, a często również dojrzałości fizycznej i psychicznej. Nie zawsze traktują oni poważnie zagrożenia. Wśród innych czynników, które narażają młodych ludzi na większe ryzyko, można wymienić:

  • niedostateczne umiejętności i przeszkolenie,
  • brak świadomości swoich praw i obowiązków pracodawcy,
  • brak pewności siebie, aby wyrażać swoje opinie i egzekwować prawa,
  • lekceważenie przez pracodawców konieczności zapewnienia młodym pracownikom dodatkowej ochrony.

W trosce o młodych pracowników Państwowa Inspekcja Pracy zaczęła w 2022 r. ogólnopolską kampanię społeczną „Legitna praca”. Jest ona adresowana przede wszystkim do uczniów i studentów, młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Cele kampanii:

 • Upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy dot. zatrudniania.

 • Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.

 • Informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu.

 • Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, poprzez kreowanie postaw i wartości związanych z eliminowaniem ryzyka zawodowego.

Główne działania:

 • Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach wyższych

 • Działania w mediach upowszechniające wśród młodzieży wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp

 • Konkursy wiedzy z dziedziny prawa pracy

 • Wydawnictwa edukacyjne i inicjatywy popularyzacyjne, jak targi, dni kariery

 • Seminaria, konferencje, spotkania informacyjne – przy współudziale partnerów